Saltar ao contido principal
Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela

Información

Sábado, 16 de maio de 2009 AAAA

A Asociación de Antigos Alumnos e Amigos e o Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela convocan o VI Premio HUMANITAS, dirixido á comunidade universitaria e aos membros da Asociación.

 

¿Qué se premia?

 • As accións solidarias, levadas a cabo por persoas físicas, colectivas e asociacións, que se distingan polas súas cualidades humanas mediante a súa adicación e implicación en actividades sociais e humanitarias.

¿Quén pode optar ao premio?

 • Persoal Docente e Investigador.
 • Persoal de Administración e Servizos.
 • Estudantes.
 • Socios da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC.

¿Qué se require para presentar as candidaturas?

 • Memoria detallada (5-50 páxinas), que será entregada na sede da Asociación.
 • O candidato deberá estar avalado por dúas persoas, que pertenzan a algunha das seguintes entidades:
 • Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC
 • Consello Social
 • Consello de Goberno da USC

¿En qué consiste o premio?

 • Insignia de plata da Asociación
 • Diploma acreditativo
 • Premio en metálico de 3000 euros, financiado o 50% entre la Asociación e o Consello Social

O Xurado

 • Por parte da Asociación: Presidente e Secretario
 • Por parte do Consello Social: Presidente e Vocal
 • Por parte da USC: Reitor e outra persoa designada por el.
 • O gañador da edición anterior.

Contacto
Casa da Concha
Rúa da Conga, 1
15782-Santiago de Compostela
alumni@usc.es
Tfnos: 981 580 624
881 812 907 
Fax: 981 580 624
 
 

 isotipo-facebook

 

 

 

 logo issuu

 

 Linkedin

 

 

 

 Blog dos asociados

- El compostelano

- Ateneo fotográfico

- Don Manuel Sánchez Salorio